Defender Brokers bezpečnostní a detektivní služba

100 až 130 Kč za hodinu

Strážný

Vykonává fyzickou ostrahu komerčních objektů. Na základě bezpečnostní analýzy provádí předem stanovené úkony, které jsou sestaveny tak, aby svým pozičním chováním zabránil vniknutí do střeženého objektu, dále chrání majetek zadavatele před případným rozkrádáním zaměstnanci, či nepoctivými zákazníky v komerčních prostorách.

100 až 130 Kč za hodinu

Strážný s rozšířenou působností

Nemusí být limitován jediným střeženým objektem a může se mobilně pohybovat v předem stanovených časech po určených trasách v prostoru městských okruhů, nebo soustavy komerčních objektů, či dohodnutých V.I.P. budov v určené lokalitě. Dále může zajišťovat dodržování bezpečnostních a požárních předpisů a pracovat s kamerovými systémy.

200 až 250 Kč za hodinu

Osobní ochránce

Těžiště jeho práce je fyzická ochrana klienta. Působí jako bezpečnostní auditor, který analyzuje všechny bezpečnostní faktory, které dle povahy ostrahy mohou nastat. Před přesunem plánuje bezpečnost trasy, ať již pro klienta, nebo pro převoz důležitých dokumentů, popřípadě peněz. Zabezpečuje vozidlo proti nasazení GPS sledování jinou stranou a proti ohrožení výbušninou. Osobně zodpovídá za stav navrhnutých bezpečnostních opatření, t.j. sledovací kamery na objektech, plotech a vozovém parku.

Od 300 Kč za hodinu

Detektiv

Detektiv realizuje zakázky soukromého i komerčního zadání. Při komerčním zadání může sledovat, zda zaměstnanci dodržují režim pracovní neschopnosti, či nepředávají citlivé údaje firmy konkurenci, nebo nezneužívají služebních cest. Při zadání v soukromém sektoru řeší podezření na nevěru jednoho z partnerů, zajišťuje důkazy o pohybu dané osoby GPS sledováním a záznamovou technikou. Důkazy o kontaktech s jinou osobou pak mohou sloužit i jako důkaz pro případný soudní spor.